Hài Kịch Đi Chùa Cầu Con với sự tài trợ của Gala Cười, nhóm hài Hoàng Sơn đã thành công với tài năng diễn xuất của mình. Nội dung của vỡ hài kịch Đi Chùa Cầu Con là hai vợ chồng lớn tuổi vẫn chưa có đứa con nào nên quyết định đi chùa cầu con, hết chùa này đến chùa nọ và người vợ bảo ông chồng phải vào miếu Na Tra cầu con. Trước đó có đám thanh niên đùa giỡn với nhau vô tình làm ngã tượng phật rồi đem giấu tượng phật vào trong, lúc đó vợ chồng lớn tuổi đi vào, đám thanh niên rối quá đành giả làm tượng phật để che mắt hai vợ chồng đó.

Khi vào chùa, người chồng liên tục thấy những tượng phật di chuyển hết chổ này đến chổ khác, bắt đầu lạnh người sợ sệt và kêu người vợ vào chứng kiến. Khi người vợ vào đến thì đám thanh niên đã đứng đúng vị trí và nghiêm trang. Sau khi cúng kiến xong, người vợ vô tình để quên cái giỏ sách, người chồng đi vào lấy vô tình phát hiện được những bức tượng phật là đám thanh niên giả dạng và mắng cho một trận. Vỡ hài kịch Đị Chùa Cầu Con với những tình huống độc đáo vui nhộn khiến khán giả không ngừng cười với những tình tiết ấn tượng kịch tính của nhóm hài Hoàng Sơn.


Người Chồng Hoàng Sơn


Người Chồng và các tượng phật


Nhóm hài của Hoàng Sơn

Leave a Reply